Luật sư gia đình
Chúng tôi là hãng luật tập trung các luật sư xuất thân trong các Gia Đình yêu nghề luật. Với phương châm đặt chữ "Tâm" của nghề lên hàng đầu, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự công bằng và bảo vệ công lý cho xã hội. Là hãng luật luật cung cấp tất cả các dịch vụ pháp lý tổng hợp trên mọi lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý cho mọi cá nhân, tổ chức và thân chủ.
                                   LS TRẦN MINH HÙNG - Trưởng Hãng Luật Gia Đình
 
 
luật sư nhà đất thừa kế
Luật Sư Tranh Tụng Tại Tphcm
luật sư tư vấn nhà đất
Luật Sư Tư Vấn Thường Xuyên Cho Công Ty
Luật Sư Chuyên Về Tranh Chấp Nhà Đất
Tư Vấn Kỹ Năng Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại
luật sư nhà đất
Luật Sư Chuyên Về Tranh Chấp Nhà Đất
Luật Sư Chuyên Về Tranh Chấp Nhà Đất
Luật Sư Chuyên Về Tranh Chấp Nhà Đất
Luật Sư Tư Vấn Thường Xuyên Cho Công Ty
luật sư chuyên nhà đất tại tphcm
Luật Sư Chuyên Về Tranh Chấp Nhà Đất
luật sư nhà đất
Luật Sư Chuyên Về Tranh Chấp Nhà Đất
Hãng Luật Uy Tín Về Nhà Đất Thừa Kế Tại Việt Nam
luật sư doanh nghiệp
Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình
luật sư nhà đất
luật sư tư vấn
luật sư doanh nghiệp
Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình
Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình
luật sư doanh nghiệp
luật sư doanh nghiệp
luật sư thừa kế
luật sư doanh nghiệp
luat su nha dat
luật sư tư vấn chia tài sản khi ly hôn
luật sư thừa kế
luat su nha dat
luật sư chuyên tư vấn chia thừa kế
luật sư ly hôn
luật sư doanh nghiệp
luat su tu van ly hon
luật sư nhà đất
luat su nha dat
luật sư chuyên tư vấn chia thừa kế
luật sư trả lời báo chí
luật sư nhà đất
luật sư riêng cho công ty
luật sư tư vấn tại tphcm
luật sư cho công ty
luật sư bào chữa tại tòa về kinh tế
luật sư doanh nghiệp
luật sư nhà đất
luật sư riêng cho công ty
luật sư riêng
hình báo
ls
kinh tế
tranh tụng
kinh doanh
nhà đất
doanh nghiệp
hình tu van tại nhà
luật sư nhà đất
luat su doanh nghiep
hung1
hinh luat su
luat su
luat su
luat su
Hình 1
Hình 2
Hình 3

HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ

luật sư thừa kế
Luật sư giỏi chuyên tranh tụng tại tòa án
Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn
luật sư công ty
luật sư thừa kế nhà đất
Luật Sư Chuyên Tranh Chấp Hợp Đồng
luật sư chuyên tư vấn chia thừa kế
luật sư nhà đất thừa kế ly hôn doanh nghiệp
luật sư tư vấn ly hôn
luật sư nhà đất
luật sư thừa kế
ls
Luật Sư Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Về Thừa Kế

Luật sư tư vấn giải quyết các tranh chấp về thừa kế theo di chúc


+   Tranh chấp liên quan đế  hình thức và nội dung của di chúc đã lập;


+   Tranh chấp về việc chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;


+   Tranh chấp cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

 

+   Tranh chấp về cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;


+   Tranh chấp về giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;


+   Các tranh chấp liên quan đến vấn đề lập di chúc chung của vợ chồng;


+   Tranh chấp liên quan hiệu lực pháp luật của di chúc.

 

Các tranh chấp về thừa kế theo pháp luật

+   Tranh chấp đối với các trường hợp thừa kế theo pháp luật;

+   Tranh chấp liên quan đến xác định người thừa kế theo pháp luật;

+   Tranh chấp liên quan đến thừa kế thế vị;

+   Tranh chấp về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;

+   Tranh chấp về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.


KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẼN 
c. Hàng thứ ba : cụ nội, cụ ngọai của người chết ; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, 
dì ruộc của người chết; cháu ruột của người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô 
ruột, dì ruột. 
Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người 
ở hàng thừa kế chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước đó 
đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng thừa kế hoặc từ chồi 
nhận di sản ( Điều 679 ). 
Tuy nhiên trong một số trường hợp kể cả thừa kế theo di chúc hay theo pháp luật, thì 
những người sau đây không có quyền được hưởng thừa kế: 
Bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi 
nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của 
người đó. 
Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản. 
Bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế nhằm hưởng một phần 
hoặc tòan bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền được hưởng. 
Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di 
chúc, giả mạo, sửa chữa di chúc, hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc tòan bộ di sản trái 
với ý muốn của người để lại di sản. 
Nhưng những người có hành vi này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã 
biết hành vi của người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản. 
Như vậy, người thừa kế có thể là cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức. Trường hợp người 
thừa kế là cá nhân thì cá nhân đó phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh 
ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản 
chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức, thì cơ quan , tổ chức 
phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế (Điều 638 Bộ Luật Dân Sự). 
1.3. 

Di sản thừa kế 

Theo quy định tại Điều 637 di sản bao gồm: 
Tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người 
khác. 
Quyền sử dụng đất cũng thuộc di sản thừa kế và được để lại thừa kế theo quy định tại 
phần thứ năm của BLDS. 
Một thực tế hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau về di sản, dẫn đến tình trạng các vụ 
án thừa kế phải xét xử lại do xác định di sản không chính xác. Vậy hiểu thế nào mới chính xác 
và đầy đủ? 
Tại Điều 172 BLDS quy định “ tài sản bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ có giá trị được 
bằng tiền và các quyền tài sản ”. Như vậy, quyền tài sản đã nằm trong khái niệm tài sản. Cho 
nên cần phải hiểu khái niệm di sản còn bao gồm cả các quyền tài sản như: quyền đòi bồi 
thường thiệt hại, quyền đòi nợ, quyền thừa kế giá trị, quyền sử dụng nhà thuê của nhà nước. 

Trang3 
_________________________________________________________________________ 

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẼN 
_____________________________________________________________________________________________ 

Mặt khác, di sản thừa kế không bao gồm nghĩa vụ của người chết. Do vậy, trong trường 
hợp người có tài sản để lại còn có cả nghĩa vụ về tài sản, thì thông thường phần nghĩa vụ này 
sẽ được thanh tóan bằng tài sản của người chết. Phần còn lại sẽ được xác định là di sản thừa 
kế và được chia theo di chúc hay quy định của pháp luật. Theo đó, nghĩa vụ của người chết 
được thực hiện như sau: 
Nếu di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế sẽ có trác nhiệm thực hiện nghĩa vụ về 
tài sản do người chết để lại tương ứng với phần tài sản mà mình đã nhận. 
Trong trường hợp di sản chưa được chia, thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được 
người quản lý di sản thực hiện theo đúng thỏa thuận của những người thừa kế. 
Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc, thì cũng phải 
thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân. 
1.4. 
Di chúc 
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác 
sau khi chết. 
Di chúc phải được lập thành văn bản. Trong trường hợp tính mạng của một người bị cái 
chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không htể lập di chúc bằng văn bản, 
thì có thể di chúc miệng. Di chúc miệng chỉ được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể 
hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những 
người làm chứng phải ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Sau 3 tháng, kể từ thời điểm di 
chúc miệng mà người để lại di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt, thì di chúc miệng bị hủy 
bỏ. 
Trong trường hợp di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập 
thành văn bản và phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý; Di chúc của người bị hạn chế 
về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và 
có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn. 
Tuy nhiên, một di chúc dù bằng văn bản hay bằng miệng thì chỉ được coi là hợp pháp 
khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 
Người lập di chúc đã thành niên, minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị 
lừa đối, đe dọa hoặc cưỡng ép. 
Nội dung di chúc không phải trái pháp luật, đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái 
quy định của pháp luật. 
Nếu việc lập di chúc có người làm chứng thì người làm chứng không phải là những 
người sau: 
Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc gồm tất cả các 
hàng thừa kế theo Điều 679 BLDS. 
Người có quyền nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc. 
Người chưa đủ 18 tuổii, hoặc đủ 18 tuổi nhưng người đó bị tâm thần hoặc mắc các 
bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. 
Trang4 
_________________________________________________________________________ 

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẼN 
_____________________________________________________________________________________________ 

1.5. 

Thời hiệu khởi kiện vụ án thừa kế 

Theo qui định tại Điều 648 Bộ Luật Dân Sự : “thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế là 
mười năm, kể từ ngày mở thừa kế”. Trong thời hạn này, người thừa kế có quyền yêu cầu Tòa 
án chia thừa kế, xác định quyền thừa kế của mình, truất quyền thừa kế của người khác. Hết 
thời hạn này, người thừa kế không còn quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp 
về quyền thừa kế. 
Thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế sẽ được tính bắt đầu từ thời điểm bắt đầu của 
ngày tiếp theo ngày xảy ra sự kiện người để lại di sản chết và do đó, thời điểm kết thúc là thời 
điểm kềt thúc ngày tương ứng 10 năm sau. Tuy nhiên phải hiểu thời điểm mở thừa kế là thời 
điểm được xác định bằng giờ người để lại di sản chết, tại thời điểm đó xác định người thừa kế, 
di sản của người chết,… để bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế. 
Như vậy, thừa kế là việc chuyển giao tài sản của một người sau khi người này chết cho 
những người khác theo qui định của pháp luật. Việc chuyển giao này có thể thực hiện theo di 
chúc, nếu người có tài sản đã lập di chúc trước khi chết. Trường hợp không có di chúc, di chúc 
không hợp pháp hoặc di chúc không phát sinh được hiệu lực pháp luật, thì việc chuyển giao tài 
sản sẽ thực hiện theo pháp luật. Trong trường hợp có tranh chấp về tài sản thừa kế thì người 
có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. 
Qua quá trình phân tích những nội dung cơ bản của chế định thừa kế, chúng ta có thể 
nhận thấy các vụ án tranh chấp về thừa kế có những đặc điểm sau: 
Thứ nhất: Quan hệ pháp luật về thừa kế là một quan hệ pháp luật mang tính chất đặc 
thù. Vì những người tham gia vào quan hệ pháp luật này là những bên có quan hệ huyết thống 
gần gũi với nhau như: cha, mẹ, con, anh, em v.v…hoặc quan hệ hôn nhân như: vợ chồng, và 
quan hệ nuôi dưỡng như: con nuôi. Chính vì vậy, để giải quyết các vụ tranh chấp về quyền 
thừa kế người Luật sư không những phải nắm vững và áp dụng đúng đắn các quy định của 
pháp luật về thừa kế mà còn phải có trách nhiệm nhằm giữ vững tình yêu thương, đòan kết 
trong gia đình khách hàng của mình. 
Thứ hai: Lọai án về thừa kế là lọai án phức tạp đặc biệt trong việc thu thập đầy đủ 
chứng cứ. 
Theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự ( BLTTDS) thì “ Các đương sự có quyền và 
nghĩa vụ cung cấp chứng cứ cho tòa án và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và 
hợp pháp; Tòa án chỉ tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp do Bộ 
luật này quy định” (Điều 6). Nhưng thực tế thì phần lớn các vụ án tranh chấp về thừa kế, 
nguyên đơn không thể có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ chứng minh để xuất trình cho 
Tòa án. Trong khi phía bị đơn (thường là những người trực tiếp quản lý khối di sản và nắm giữ 
các tài liệu quan trọng), họ không chịu xuất trình cho Tòa án,không tạo điều kiện cho Tòa án 
tiến hành thu thập chứng cứ; hoặc do thời gian đã quá lâu , các tài liệu liên quan đến vụ án đã 
bị thất lạc. Đặc biệt đối với bất động sản thì các tài liệu lưu trữ tại cơ quan nhà nước cũng 
không thể hoặc có cũng không đầy đủ, ghi chép sơ sài, do đó vấn đề xác định di sản do người 
chết để lại rất khó khăn. 
Đồng thời cũng do thời gian đã quá lâu, khối di sản đã bị biến động nhiều ( có thể do 
nguyên nhân khách quan hoặc do nguyên nhân chủ quan ) nên việc xác định chính xác, cụ thể 
khối di sản không dễ dàng. Chính vì vậy điều tra xác minh như: đo đạc, xem xét thực tế và định 
giá khối di sản thừa kế v.v… là vô cùng khó khăn, phức tạp. 
Trang5 
_________________________________________________________________________ 

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẼN 
_____________________________________________________________________________________________ 

Mặt khác, do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên người dân thường lập di chúc không 
tuân theo quy định của pháp luật ( di chúc miệng không có người làm chứng, di chúc bằng văn 
bản lại chưa phù hợp với pháp luật nhiều trường hợp còn ghi quá sơ sài, không rõ nghĩa, nên 
để xác định đúng thực chất ý chí của người để lại di sản cũng khó khăn. Việc nhận con nuôi 
cũng chỉ đơn thuần xuất phát từ tình cảm chứ không tuân theo một thủ tục pháp lý nào, nên 
căn cứ để Tòa án xác định một người là con nuôi chủ yếu là xác định con nuôi thực tế. 
Cho nên, đối với các tranh chấp về thừa kế là luật sư nhất thiết phải nắm vững các vấn 
đề sau: 
+ Tòa án có thẩm quyền thụ lý 
+ Thẩm quyền khởi kiện của khách hàng 
+ Thời điểm, địa điểm mở thừa kế. 
+ Thời hiệu khởi kiện 
+ Đối tượng được quyền hưởng thừa kế 
+ Các vấn đề liên quan đến di chúc. 
+ Khối di sản hiện tại ra sao. 
2. KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THỪA KẾ 
2.1. 
Kỹ năng của Luật sư trước khi tham gia phiên tòa: 
2.1.2. Tiếp xúc với khách hàng: 
Khi khách hàng tìm đến yêu cầu luật sư giúp đỡ, luật sư phải chú ý nghe để chắt lọc 
vấn đề, trao đổi các thông tin khách hàng cung cấp nhằm làm rõ nội dung đang có tranh chấp, 
quan hệ pháp luật của vụ kiện. Từ đó luật sư có thể hiểu được yêu cầu của khách hàng, xác 
định khả năng của Luật sư có đáp ứng được yêu cầu của khách hàng không? Đồng thời luật 
sư sẽ xác định được thời gian hiệu khởi kiện, tư cách người đi kiện, các vấn đề liên quan đến 
thẩm quyền và việc lựa chọn Tòa án có thẩm quyền giải quyết. 
Sau đó luật sư phân tích cho khách hàng biết những điểm mạnh và điểm yếu của họ, 
giúp khách hàng cân nhắc xem có nên khởi kiện hay không và dự liệu những rủi ro của việc 
khởi kiện hay không khởi kiện . Trên cơ sở phân tích, đánh giá, nội dung sự việc theo quy định 
của pháp luật, khách hàng sẽ quyết định khởi kiện hay không khởi kiện. 
Trong trường hợp đương sự quyết định khởi kiện ra trước Tòa án yêu cầu giải quyết 
tranh chấp về thừa kế thì Luật sư cần hướng dẫn khách hàng của mình một số vấn đề sau: 
- Khởi kiện ra trước tòa án nào? Vì theo quy định của pháp luật thì: 
+ Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án thừa kế là Tòa án cấp huyện nơi cư trú, làm việc 
của bị đơn. Nếu di sản thừa kế là bất động sản (nhà đất) thì Tòa án nơi có khối di sản(là bất 
động sản giải quyết). 
+ Nếu vụ án thừa kế có đương sự hoặc di sản ở nước ngòai hoặc cần phải ủy thác tư pháp 
cho cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngòai, cho Tòa án nước ngòai thì thụôc thẩm 
quyền giải quyết của Tòa án cấp tỉnh nơi bị đơn cư trú, làm việc. 


Về thời hiệu khởi kiện: Tùy thuộc vào thời điểm mở thừa kế của vụ án mà khách 
hàng yêu cầu, luật sư trao đổi với khách hàng về thời hiệu khởi kiện. 
Tính mức án phí cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng tìm hiểu các điều kiện 
để khách hàng làm đơn xin miễn giảm án phí. 

Trang6 
_________________________________________________________________________ 

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẼN 
_____________________________________________________________________________________________ Giải thích cho khách hàng bíêt trình tự, thủ tục giải quyết vụ án, thời gian tối đa 
luật định để xem xét và giải quyết vụ án này là bao lâu. Hướng dẫn khách hàng 
chuẩn bị những gì để tham gia tố tụng được tốt. 

2.1.2. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện 
a. Hướng dẫn đương sự viết đơn khởi kiện 
Luật sư phải hướng dẫn khách hàng viết đơn khởi kiện đúng hình thức và nội dung 
theo quy định tại Điều 164- BLTTDS. 
+ Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện. 
+ Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện. 
+ Họ, tên, tuổi, chổ ở của người khởi kiện và người bị kiện, người có quyền lợi và 
nghĩa vụ liên quan, người làm chứng(nếu có). 
+ Nội dung vụ kiện. 
+ Thời điểm, địa điểm mở thừa kế. 
+ Mối quan hệ huyết thống. 
+ Phải đưa ra chính xác, đầy đủ các thông tin liên quan đến khối di sản đang có 
tranh chấp và hiện nay khối di sản đó đang do ai quản lý. 
+ Nêu rõ yêu cầu của nguyên đơn. Nếu yêu cầu của mình hưởng di sản bằng hiện 
vật hoặc bằng tiền cũng phải nêu rõ. 
Trong thực tế khi viết đơn khởi kiện, đương sự thường không đảm bảo quy định về 
nội dung và hình thức. Cho nên khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, luật sư nên 
trực tiếp viết đơn khởi kiện tránh tình trạng đơn khởi kiện bị Tòa án trả lại. 
b. Chuẩn bị tài liệu, chứng cứ 
Những chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án khách hàng phải tự thu thập như: bản 
di chúc, giấy tờ chứng nhận là con nuôi, con đẻ, các tài liệu chứng minh nguồn gốc 
di sản v.v…Nhưng Luật sư phải hướng dẫn cho khách hàng biết chứng cứ nào là 
quan trọng đối với việc xem xét và giải quyết vụ án, trên cơ sở đó khách hàng thu 
thập, sắp xếp theo chỉ dẫn của luật sư. Đối với những chứng cứ là bản gốc duy nhất 
luậ sư cần hướng dẫn các khách hàng photo công chứng lại các bản gốc. 
Bước tiếp theo sau khi thu thập được các chứng cứ cần thiết,Luật sư cần hướng 
dẫn khách hàng cung cấp chứng cứ cho Tòa án. Về nguyên tắc thì chứng cứ sẽ 
được cung cấp lần lượt cho Tòa án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. 
Tuy vậy, cung cấp chứng cứ nào và vào thời điểm nào là một quyết định mang tính 
chất chiến lược. Trong giai đọan chuẩn bị xét xử, bên cạnh các chứng cứ do bên 
mình cung cấp còn có các chứng cứ do phía bên kia cung cấp. Do đó để làm rõ yêu 
cầu của mình và phản bác các yêu cầu của đối phương, luật sư cần hướng dẫn 
khách hàng chỉ cung cấp cho Tòa án các chứng cứ với mục đích trên. Những chứng 
cứ chưa thực sự cần thiết phải cho đối phương biết thì khuyên khách hàng chưa 
nên cung cấp cho phía đối phương vội. Bởi vì nếu cung cấp thì phía đối phương sẽ 
tìm mọi cách để phản bác lại. 
Sau khi thực hiện các vấn đề trên, luật sư giúp khách hàng sắp xếp các tài liệu, 
chứng cứ để chứng minh yêu cầu của khách hàng thành tập hồ sơ khởi kiện gửi lên 
Tòa án. Thông thường hồ sơ khởi kiện gồm: 
+ Đơn khởi kiện. 
+ Các tài liệu chứng minh quyền được hưởng thừa kế của khách hàng. 
+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu của khách hàng. 
+ Các văn bản pháp luật có liên quan. 
2.1.3. Kỹ năng của Luật sư trong giai đọan chuẩn bị xét xử 
Trong giai đọan này luật sư phải tự mình thu thập chứng cứ để bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp của khách hàng. Có thể thu thập chứng cứ ở ngòai thựctế, ví dụ : Thu thập chứng cứ từ 
Trang7 
_________________________________________________________________________ 

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẼN 
_____________________________________________________________________________________________ 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xác nhận con nuôi, con đẻ,v.v…Nghiên cứu hồ sơ 
vụ án một cách tòan diện, có hệ thống, khách quan theo trình tự sau: 
Thứ nhất, Nghiên cứu đơn khởi kiện của nguyên đơn (nếu là Luật sư của bị đơn) vì đơn 
khởi kiện của nguyên đơn chứa đựng các yêu cầu của nguyên đơn, đó là đối tượng xem xét và 
giải quyết của Tòa án. Kèm theo đơn kiện là hồ sơ khởi kiện của nguyên đơn, Luật sư cần phải 
nghiên cứu kỹ tập hồ sơ này. Nghiên cứu các tài liệu của bị đơn ( nếu là luật sư của nguyên 
đơn) vì thông thường tài liệu của phía bị đơn cung cấp có thể bao gồm các tài liệu mà bị đơn 
dùng để phản bác lại yêu cầu của nguyên đơn. 
Trong trường hợp vụ án có di chúc thì luật sư cần xác định xem di chúc đó có hợp pháp 
hay không? Để xác định chia theo di chúc hay chia theo pháp luật. Xác định ai là người được 
hưởng quyền thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc. Có ai bị truất quyền thừa kế không. 
Xác định di sản thừa kế gồm những gì? Có hợp pháp hay không? Có thuộc sở hữu chung với 
ai không?... 
Thứ hai, Nghiên cứu đến tập tài liệu do Tòa án xác minh, thu thập được. Đây là một 
phần rất quan trọng trong tòan bộ hồ sơ vụ án. Thông qua tài liệu này có thể bổ sung cho các 
tài liệu của khách hàng. Từ các tài liệu khác nhau nếu biết kết hợp sẽ giúp luật sư đánh giá 
chứng cứ của tổng thể vụ án được tốt hơn. 
Thứ ba, Luật sư nghiên cứu các lời khai của những người tham gia tố tụng, kể cả lời 
khai của thân chủ mình. Việc nghiên cứu các lời khai này giúp Luật sư tìm ra các lời khai mâu 
thuẫn nhau để phản bác lại lời khai đó, nhằm khẳng định hoặc bác bỏ chứng cứ đó. 
Thứ tư, Nghiên cứu các tài liệu khác có trong hồ sơ, điều đó sẽ giúp luật sư tìm ra 
những chứng cứ có lợi cho khách hàng của mình. 
Như vậy, Luật sư phải tập trung vào các vấn đề cụ thể sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án thừa kế: 
Quan hệ huyết thống? Thời điểm mở thừa kế? Nguồn gốc di sản? Di sản thừa kế gồm 
những gì? Tổng giá trị khối di sản? Người quản lý di sản? Có việc lập di chúc không? Di chúc 
được lập khi nào? Có người làm chứng không? Xác định chia di sản theo di chúc hay theo 
pháp luật? Trường hợp có người thừa kế là con nuôi thì phải làm rõ người đó được nuôi từ bao 
giờ? Thủ tục nhận nuôi? Quá trình nuôi dưỡng? 
Công sức của người quản lý di sản? Những phần sửa chữa, làm thêm tại khối di sản 
này? Trường hợp tòan bộ hoặc một phần khối di sản không còn như cũ, phải được làm rõ 
nguyên nhân như: Do thiên tai? Do hư hỏng vì thời gian đã quá lâu? Hoặc do người quản lý tự 
tháo bỏ v.v… 
Người để lại di sản thừa kế có để lại nghĩa vụ thừa kế không? Các chi phí được thanh 
tóan từ di sản thừa kế? 
Nguyện vọng chia di sản thừa kế của các đương sự bằng hiện vật hay giá trị. 
Trên cơ sở đó luật sư cần phải: 
Xây dựng các câu hỏi để làm rõ các vấn đề mâu thuẫn trong lời khai của các đương sự 
mà có lợi cho khách hàng của mình. 
Chuẩn bị bản luận cương chi tiết hay đề cương. 

Trang8 
_________________________________________________________________________ 

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẼN 
_____________________________________________________________________________________________ 

Chuẩn bị đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan đến vụ án làm cơ sở pháp lý cho 
luật sư tại phiên tòa. 
2.2. 
Kỹ năng tranh tụng của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm: 
2.2.1. Thủ tục bắt đầu phiên tòa: 
Ngay từ thủ tục bắt đầu phiên tòa, Luật sư phải chú ý theo dõi diễn biến để nắm bắt 
được những thông tin cần thiết như: 
Yêu cầu hõan phiên tòa có đúng quy định của pháp luật không ?Có ảnh hưởng đến 
quyền và lợi ích của thân chủ mình không? 
Tòa án đã triệu tập đầy đủ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chưa? Việc triệu tập 
có hợp pháp không? Nếu chưa thì lý do là gì ? Lý do có chính đáng không? 
Các yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng, hoặc yêu cầu cung cấp thêm chứng cứ có 
cần thiết không? Có lợi hay bất lợi cho thân chủ của mình để dự định phương án bảo vệ. Có 
trường hợp Tòa án triệu tập thiếu người làm chứng quan trọng thì Luật sư phải yêu cầu. Hoặc 
có những chứng cứ mới có lợi cho thân chủ luật sư cần cung cấp cho tòa án tại phiên tòa. 
2.2.2. Kỹ năng hỏi tại phiên tòa: 
Trong giai đọan hỏi luật sư phải tập trung để nắm bắt tình hình thực tế, nếu có vấn đề 
mới phát sinh thì còn có phương án làm việc hợp lý. Giai đọan này luật sư có quyền đặt câu hỏi 
để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của mình bằng cách thông qua các câu trả lời để khẳng 
định công khai những vấn đề cần phải làm sáng tỏ trong vụ án. Luật sư cần ghi chép đầy đủ 
các lời trình bày của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người đại 
diện của đương sự..Qua những lời trình bày nếu thấy có sự mâu thuẫn hoặc có những tình tiết 
khác mà trước đó chưa được thể hiện trong hồ sơ nếu có lợi hoặc bất lợi cho thân chủ của 
mình thì luật sư cũng phải lưu ý đến điểm đó để có cách phản bác lại hoặc sử dụng chúng 
nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của mình. Thông qua đó luật sư có thể điều chỉnh bản 
luận cứ của mình hướng vào việc làm sáng tỏ các quan điểm của hội đồng xét xử mà luật sư 
đã dự đóan theo hướng có lợi cho thân chủ của mình. Trong nhiều trương hợp luật sư đã sử 
dụng chính những vấn đề ghi chép được để làm cơ sở phản bác của mình. Khi đặt câu hỏi cần 
chú ý thật ngắn gọn, trọng tâm và dễ hiểu dễ trả lời. Tránh tình trạng luật sư vừa hỏi vừa giải 
thích các câu hỏi đó, hay lặp lại các câu hỏi mà hội đồng xét xử, hay luât sư đồng nghiệp đã 
hỏi. 
2.2.3. Kỹ năng tranh luận tại phiên tòa: 
Trong giai đọan tranh luân thì luật sư nguyên đơn sẽ trình bày đầu tiên, khẳng định lại 
nội dung đang tranh chấp, cũng như đưa ra các căn cứ để phân tích, chứng minh yêu cầu của 
thân chủ mình là hợp pháp, đúng pháp luật. Kết thúc, bản luận cứ phải đưa ra những yêu cầu 
cụ thể và được tính tóan chi tiết, giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến khối di sản. 
Sau đó thì đến luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn sẽ trình bày. Trên xơ sở bản luận cứ 
bảo vệ của luật sư nguyên đơn, luật sư bảo vệ cho bị đơn cần đưa ra những căn cứ phản bác 
lại yêu cầu của nguyên đơn là không hợp pháp và thiếu tính thuyết phục. Cuối cùng là đưa ra 
yêu cầu cụ thể của thân chủ mình đối với vụ án này. 
Tuy nhiên, bản luận cứ của lụât sư nguyên đơn hay của bị đơn chỉ nên đưa ra một mức 
độ cụ thể thôi vì để dành cho phần đối đáp tiếp theo. 
Trang9 
_________________________________________________________________________ 

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẼN 
_____________________________________________________________________________________________ 

Tại phần đối đáp các luật sư chỉ cần tập trung vào các vấn đề đang còn tranh chấp, mâu 
thuẫn liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Về nguyên tắc chủ tọa phiên 
tòa không được hạn chế thời gian tranh luận, tạo điều kiện cho người tham gia tranh luận trình 
bày hết ý kiến của mình, nhưng có quyền cắt những ý kiến không có liên quan đến vụ án. Cho 
nên khi tranh luận và đối đáp các luật sư cần phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập và 
đã được xem xét tại phiên tòa. 
2.2.4. Giai đọan nghị án và tuyên án: 
Sau khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án, Luât sư không nên bỏ về vì nghĩ rằng đã 
hết trách nhiệm với khách hàng. Điều này sẽ làm cho tâm lý khách hàng không ổn định và thiếu 
niềm tin vào luật sư của mình. 
Giai đọan này vai trò của luật sư không lớn, kết quả của vụ án phụ thuộc vào hội đồng 
xét xử đánh giá chứng cứ như thế nào mà thôi. Nhưng việc luật sư ở lại nghe quyếtt định của 
tòa án, sẽ giúp luật sư nắm được nội dung quyết định, đánh giá quyết định đó có hợp pháp 
không. Đồng thời luật sư cũng có thể tìm hiểu và biết được biên bản phiên tòa có chính xác 
không. Từ đó nếu khách hàng có yêu cầu luật sư kháng cáo thì luật sư cũng không lúng túng, 
tạo được uy tín, nhân cách của người luật sư. 
PHẦN II 
THỰC TIỄN KHI GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ 
I. 

VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH DI SẢN: 

Trên thực tế khi giải quyết các tranh chấp thừa kế, vấn đề xác định di sản do ngừời chết 
để lại luôn gặp khó khăn, đôi khi không chính xác ,đầy đủ dẫn đến tình trạng sau khi vụ án 
được giải quyết bằng bản án của tòa án thì vẫn liên tíếp nhận các đơn khiếu nại, phúc thẩm 
bản án…. 
Tòa án nhân dân tối cao đã có nhiều văn bản hướng dãn cụ thể về việc xác định di sản, 
đặc biệt là tài sản gắn với quyền sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất theo Luật đất đai năm 2003. Nhưng trên thực tế, tòa án không điều tra đầy đủ để xác định 
thẩm quyền giải quyết. 
Ví dụ vụ tranh chấp sau: Cụ Thiết và cụ Khởi có 3 gian nhà lợp rạ trên diện tích 145m 2 
và 492 m2 đất vườn, cụ Thiết được chia trong cải cách ruộng đất. Nhà cũ đổ từ năm 1955, chỉ 
còn đất không. Phía nguyên đơn, bị kiện đều xác nhận trong quá trình ở sử dụng, quản lý ông 
Anh đã xây dựng lại nhà cấp 4 lợp lá (1985), sau đó sữa chữa mái lá thành mái ngói ( 1958 ) và 
sau đó thì phá nhà cũ đi để xây dựng thành nhà hai tầng như hiện nay. 
Tòa án cấp sơ thẩm không xác minh và cũng không thừa nhận các ý kiến của các bên 
đương sự đã tự ý cho rằng nhà cấp 4 mà ông Anh làm từ năm 1955 là của các cụ để lại nên 
vẫn chia thừa kế. 
Tòa án cấp phúc thẩm điều tra lại và xác định các ý kiến xác nhận của các bên đương 
sự là phù hợp thực tế, xác định trên đất không còn là vật kiến trúc nào, cũng không còn cây cối 
nàoo mà các cụ để lại. Hơn nữa, chưa ai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay 
các giấy tờ chứng nhận theo Điều 50- Luật đất đai năm 2003 đối với diện tích trên, nên đã xử 

Trang1 
_________________________________________________________________________ 


KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẼN 
_____________________________________________________________________________________________ 

hủy án sơ thẩm, đình chỉ giải quyết vụ án, chuyển sự việc sang UBND huyện giải quyết theo 
đúng thẩm quyền. 
Trong việc xác định di sản thừa kế còn một vấn đề nữa, đó là việc xem xét di sản tồn tại 
vào thời điểm phát sinh đang có tranh chấp hay vào thời điểm mở thừa kế.Hay hiện nay có 
nhiều vụ án có di sản tồn tại vào thời điểm mở thừa kế, nhưng ngay trong trường hợp này cũng 
có lọai di sản vừa của người chết để lại, vừa của người còn sống. Bởi lẽ đa số nhữngngười 
cha, mẹ về già không còn khả năng tu sửa nhà mà phó mặc cho các con trong gia đình, thậm 
chí làm mới nhà ở. Nên cần đánh giá căn nhà là của Bố, mệ, còn việc các con giúp bố mẹ làm 
nhà chỉ là công sức đóng góp. Tuy nhiên việc tính công sức đóng góp như thế nào cho phù hợp 
là một vấn đề không đơn giản. Cho nên cần phải điề tra kỹ lương, đánh giá thận trong. 
Ngòai ra còn có các trường hợp xác định di sản thừa kế và việc tỉm hiễu thế nào là “ giá 
trị không đáng kể “ cũng chưa được thống nhất. Thực tế ở nước ta trong những năm qua phát 
sinh nhiều vụ tranh chấp về thừa kế, chủ yếu là do giá trị sử dụng đất ngày càng lên cao, các 
đương sự tranh chấp đất của bố, mẹ để lại. Vì thế,việc tòa án xác định di sản là những vật kiến 
trúc, cây cối lưu niên tồn tại để phân biệt thẩm quyền của Tòa án với UBND. Cho nên đánh giá 
như thế nào là di sản có “ giá trị không đáng kể” phải rất thận trọng xem xét trong mối liên hệ 
với các di sản khác. 
Bên cạnh đó, trong một số vụ án tranh chấp về thừa kế có liên quan đến di sản dùng 
vào việc thờ cúng đã có một vài trường hợp những người những người được giao việc thờ 
cúng, nhưng chỉ sử dụng một phần rất nhỏ nhà đất vào việc thờ cúng, ví dụ: Nhà thờ lớn dùng 
làm nhà ở, việc thờ cúng chỉ dành một góc nhà hoặc ở một nhà khác bé hơn hoặc không thực 
hiện việc thờ cúng. Nhiều di sản là nhà đất của ôn cha để lại đã bị cải tạo, thay đổi dùng vào 
mục đích kinh doanh hoặc bị chia cắt để bán. Cũng có trường hợp các đương sự chỉ tranh 
chấp các đồ thờ cúng như : Hòanh phi, câu đối…thì giải quyết như thế nào? Hiện tại Điều 673 
BLDS chưa đề cập đến các trường hợp nói trên, nên đã có những ý kiến và cách hiểu khác 
nhau, dẫn đến sự không thống nhất trong việc giải quyết các tranh chấp này. Cũng có ý kiến 
cho rằng tranh chấp này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, vì đối tượng tranh 
chấp không phải là tài sản thuộc di sản thừa kế được quy định ở Điều 637 và Điều 673 BLDS. 
Từ thực tế này cho thấy đây là một lọai tài sản đặc biệt,thuộc di sản thừa kế, nhưng do 
BLDS chưa có điều nào quy định ề đồ thờ cúng mà mới đề ập chung đến vấn đề” Di sản dùng 
vào việc thờ cúng” ( Kể cả thẩm phán đều tỏ ra lúng túng). Vậy nên khi sửa đổi, bổ sung BLDS 
có nên chăng thêm một điều luật quy định về vấn đề này va phải xác định đây là một lọai việc 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. 
Cho nên trong suốt quá trình tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, luật sư phải theo sát mọi 
họat động liên quan đến việc giải quyết vụ án đúng pháp luật. Khi có bất cứ họat động nào liên 
quan đến việc thẩm định di sản của người chết, nếu tòa án xác định không chính xác, hoặc bỏ 
sót, luật sư phải có ngay ý kiến bằng văn bản nhằm bảo vệ quyền lợi của thân chủ mà mình 
đang bảo vệ. Đôi khi chính luật sư phải tiến hành các biện pháp thu thập chứng cứ, đến tận nơi 
có di sản để đánh giá chính xác và cung cấp các tài liệu cần thiết giúp cho Tòa án. 
2. VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI THỪA KẾ: 
Vấn đề xác định tư cách đương sự tham gia trong vụ án tanh chấp về thừa kế đối với 
tòa án sơ thẩm rất quan trọng, nhưng trên thựctế nhiều năm qua chưa được tòa án quan tâm, 
chú ý, thậm chí việc giám đốc án của Tòa án nhân dân tối cao cũng tập trung nhiều vào nội 
dung giải quỵết vụ án mà có phần chưa đánh giá đầy đủ tính chất quan trọng của việc xác định 

Trang1 
_________________________________________________________________________ 


KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẼN 
_____________________________________________________________________________________________ 

tư cách đương sự trong các vụ án thừa kế, mà nhiều trường hợp việc đó liên quan đến nội 
dung giải quyết vụ án , quyền nghĩa vụ của đương sự. 
Ví dụ vụ án sau: Theo đơn trình bày của Võ Thị Kim Phụng, thì bà và ông Từ Văn Trung 
là vợ chồng hợp pháp, có đăng ký kết hôn từ năm 1974. Ông bà có một con chung là Từ Thị 
Phượng sinh năm 1975. Theo bà Phụng tài sản chung của vợ chồng bà có một căn nhà lá nền 
đất, dài 11m ngang 5m ở xã Đại Ân huyện Long Phú tỉnh Sơn La. Cụôc sống vợ chồng bà diễn 
ra bình thường. Ông Trung mong muốn có một đứa con trai nhưng không đạt được nguyện 
vọng. 
Năm 1989, ông Trung lấy số tiền của 2 vợ chồng ( không rõ là bao nhiêu) về quê ở thị 
xã hòa Bình tỉnh Hòa Bình mua nhà để ở. Ông Trung nói là do mẹ già rồi muốn đón cụ về Sơn 
La thì cụ không chịu đi khỏi quê Hòa Bình. Từ đó,ông Trung lúc thì sống ở Hòa Bình, lúc lại về 
Sơn La cùng sống với mẹ con bà Phụng. Đến năm 1993, qua họ hàng và người quen, bà 
phụng mới biết ông Trung hiện đang chung sống tại Hòa Bình với bà Thu như vộ chồng. Bà 
Phụng phản đối quyết liệt chuyện này. Ông Trung hứa hẹn và xin bà tha thứ. Hơn nữa do hòan 
cảnh địa phương nên bà đành thôi. Tháng 12 nam 1997, ông Trung chết đột ngột không để lại 
di chúc. Chi phí mai táng hết 7 triệu đồng, Do ông Trung đang sống cùng bà Thu nên tòan bộ 
số tiền này bà Thu lo liệu bằng chính tiền phúng viếng đám tang ông Trung. Sau khi ông Trung 
mất, bà Phụng yêu cầu bà Thu phải trả lại cho bà những tài sản của ông Trung, trong đó có căn 
nhà mà theo bà Phụng ông Trung đã dùng tiền của vợ chồng bà để mua. Bà Thu thừa nhận 
căn nhà hiện tại có tranh chấp đúng là của ông Trung mua, sau đó ông Trung đã đón bà về ở 
cùng. Nhưng đồng thời bà Thu cũng thông báo luôn với bà Phụng việc bà đã chung sống với 
ông Trung đã có đăng ký kết hôn. Vì vậy theo bà Thu thì bà cũng là vợ hợp pháp của ông 
Trung, do vậy cũng có quyền đối với tài sản của ông Trung. Khi biết việc ông Trung, bà Thu có 
giấy đăng ký kết hôn, bà Phụng đã khởi kiện để yêu cầu chia thừa kế của ông Trung. Qua điều 
tra xác minh của Tòa án được biết, trong thời gian chung sống ông Trung và bà Thu không có 
con chung, nhưng hai người có muôi một người con nuôi tên Từ Tấn Tài sinh năm 1987. Việc 
nuôi con nuôi được ông Trung và bà Thu đã làm thủ tục đăng ký nhận con nuôi ở UBND xã. 
Ngòai ra ông Trung còn một mẹ già 94 tuổi đang sống với bà Thu tại căn nhà tranh chấp số 61, 
ấp Tân Xuân, tỉnh Hòa Bình. 
Theo tình tiết của vụ án ông Trung chết không có di chúc, nên di sản của ông Trung sẽ 
được phân chia theo pháp luật như vậy có hai vấn đề được đạt ra trong vụ án này. Thứ nhất là 
việc xác định di sản thừa kế và thứ hai là người thừa kế theo pháp luật của ông Trung. 
Ông Trung và bà Thu sống chung vào khỏang năm 1990 khi ông Trung đã có vợ hợp 
pháp là bà Phụng. Căn cứ luật HNGĐ năm 2000 thì quan hệ giữa ông Trung và bà Thu là quan 
hệ hôn nhân trái pháp luật (vi phạm điều 8, luật HNGĐ 86, 2000). Vì vậy tài sản của ông Trung 
không thể chia cho bà Thu theo chế độ tài sản chung của vợ chông. Và đương nhiên bà Thu 
không ohải là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Trung. Do đó việc xác định di sản 
thừa kế của ông Trung trên cơ sở xác định tài sản chung của vợ chồng ông Trung và bà 
Phụng. Tài sản chung gồm tòan bộ tài sản mà vợ chồng tạo dựng trong thời kỳ hôn nhân, gồm 
cả căn nhà mà ông Trung đã tự mua tại tỉnh Hòa Bình đang do bà Thu quản lý. Tuy nhiên vẫn 
phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bà Thu bằng cách xác định phần công sức đóng góp của 
bà Thu ( nếu có ) vào giá trị của ngôi nhà, vì bà Thu và ông Trung đã có thời gian chugn sống 
tại ngôi nhà này. 
Việc xác định người thừa kế của ông Trung thuộc Điều 679 BLDS. 
Căn cứ vào Điều 679 thì : Hàng thừa kế thứ nhất của ông Trung gồm: Mẹ đẻ của ông 
Trung, bà Phụng và Phượng ( con gái củia ông Trung với bà Phụng). Riêng về người con nuôi 

Trang1 
_________________________________________________________________________ 


KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẼN 
_____________________________________________________________________________________________ 

của ông Trung và bà Thu là cháu Từ Tấn Tài có phải là người thuộc diện thừa kế thứ nhất của 
ông Trung? Vấn đề này có rất nhiếu quan điểm khác nhau: 
Quan điểm 1: Vì quan hệ hôn nhân giữa bà Thu và ông Trung là quan hệ hôn nhân 
không hợp pháp nên việc đăng ký nhận con nuôi chung giữa hai người cũng không hợp pháp. 
Vì vậy Từ Tấn Tài không thể được coi là con nuôi của ông Trung, nên không thuộc diện thừa 
kế theo pháp luật của ông Trung. 
Quan điểm 2 : Tuy quan hệ hôn nhân giữa ông Trung và bà Thu là QHHN trái pháp luật, 
nhưng việc đăng ký nhận nuôi con nuôi là hợp pháp. Vì vậy căn cứ vào Điều 72 luật HNGĐ 
năm 2000 thì Điều luật không đưa ra điều kiện “ Chỉ chấp nhận là bố mẹ nuôi khi hai người có 
quan hệ vợ chồng. Hoặc nếu người nhận nuôi không có quan hệ vợ chồng thì họ không phải là 
bố mẹ nuôi của người con nuôi “. Như vậy dù ông Trung và bà Thu với một bên là cháu Tà. Do 
đó Từ Tấn Tài là con nuôi hợp pháp của ông Trung, căn cứ vào Điều 679 BLDS thì Tài thuộc 
hàng thừa kế thứ nhất của ông Trung. 
Các Tranh chấp về thừa kế rất phức tạp, các vấn đề như: xác định chứng cứ, di sản hay 
các đương sự có quyền được hưởng di sản thường khó khăn, đôi khi người chết có tài sản hay 
con riêng mà chính các đương sự cũng không biết. Do đó, Luật sư phải hết sức thận trọng 
trong việc nhận định các vấn đề, đưa ra quan điểm bảo vệ. Kho phát hiện các nghi vấn, luật sư 
phải thu thập chứng cứ để làm rõ, trên cơ sở đó có kiến nghị với Tòa án nhằm bảo vệ quyền lợi 
hợp pháp của khách hàng. Tránh tình trạng án xử rồi lại bị hủy gây phiền hà cho thân chủ của 
mình. 
KẾT LUẬN 
Có thể nói , kỹ năng tranh tụng của luật sư trong vụ án thừa kế là vấn đề khá phức tạp. 
Để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp một cách tốt nhất cho khách hàng, luật sư không 
những phải nắm bắt được kỹ năng nghiệp vụ mà còn đòi hỏi phải luôn trau dồi kiến thức, cập 
nhật văn bản pháp luật, từ đó mới có cơ sở lý luận sắc bén để bảo vệ cho thân chủ của mình. 
Với tư cách là người trợ giúp pháp lý đắc lực nhất, Luật sư đóng vai trò quan trọng 
trong việc bảo vệ công lý, ở đó Luật sư một mặt bảo vệ quyền lợi của thân chủ thông qua việc 
tham gia tích cực trong các giai đoạn tố tụng, mặt khác việc đưa ý kiến hợp lý, hợp tình của 
Luật sư sẽ tăng thêm niềm tin của các thành viên Hội đồng xét xử trong việc đưa ra các phán 
quyết để giải quyết tranh chấp phù hợp với pháp luật và hợp lẽ công bằng. 
Trong vụ việc tranh chấp thừa kế, sự tham gia của Luật sư không chỉ giúp bảo vệ quyền 
lợi chính đáng cho thân chủ của mình phù hợp với pháp luật và thuần phong mỹ tục của dân 
tộc mà còn từ đó góp phần ổn định và phát triển xã hội. 
Trong chuyên đề này, bản thân em đã sử dụng một số tài liệu để tham khảo và trình bày 
theo suy nghĩ của mình nên không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế, rất mong quý 
thầy, cô góp ý kiến để chuyên đề của em được hòan thiện hơn. 
Trân trọng.

Luật sư Trần Minh Hùng Trưởng văn phòng Luật sư Gia Đình

Hỗ trợ trực tuyến

ĐIỆN THOẠI HẸN GẶP
 LUẬT SƯ TƯ VẤN:
 0972238006 - 
028.38779958
Hỗ trợ trực tuyến:
Yahoo: Yahoo
Skype: Skype
0972238006
luật sư ly hôn
Luật Sư Tư Vấn Hợp Đồng
Hợp Đồng Tặng Cho Tài Sản Nhà Đất
luật sư tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
luat su rieng cho cong ty
luật sư doanh nghiệp
luat su nha dat
luật sư doanh nghiệp
luật sư trả lời đài truyền hình
luật sư trả lời báo chí
Trang chủ | Luật sư chuyên giải quyết thuận tình ly hôn tại tphcm | Luật sư chuyên đại diện ủy quyền ly hôn | Luật sư chuyên soạn thảo các loại hợp đồng | Luật sư ly hôn tại Tân Bình, Gò Vấp | Luật sư chuyên đại diện cho doanh nghiệp tại tòa án | Văn phòng luật sư tư vấn | Luật sư chuyên tranh chấp nhà đất với người nước ngoài | Luật sư chuyên tranh chấp nhà đất cho việt kiều tại sài gòn | Luật sư chuyên khởi kiện tranh chấp thừa kế | Luật sư chuyên khởi kiện thu hồi nợ | Luật sư chuyên làm giấy tờ nhà đất tại tphcm | Luật sư giỏi tại thành phố hồ chí minh | Dịch vụ sang tên sổ đỏ sổ hồng | Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng thuê nhà xưởng | Tư vấn người nước ngoài ly hôn với người việt nam | Luật sư giỏi về thừa kế tại tphcm | Luật sư tư vấn luật đất đai | Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại trong vụ án hình sự | Luật sư chuyên tư vấn chia tài sản sau khi ly hôn | Luật sư pháp chế doanh nghiệp | Phí thuê luật sư ly hôn tại tphcm | Tư vấn thủ tục nhận thừa kế nhà đất | Luật sư cho việt kiều và người nước ngoài | Luật sư giỏi chuyên tố tụng | Luật sư cho công ty tại quận 6, bình tân | Luật sư cho công ty tại quận 5, quận 11, quận 10 | Luật sư tư vấn kiện đòi nhà cho thuê | Luật sư chuyên nhà đất quận 9, quận 12 | Luật sư tư vấn thu hồi công nợ | Tranh Chấp Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài | Luật Sư Làm Ly Hôn Nhanh Tại Tphcm | Tư Vấn Kiện Đòi Lại Nhà Cho Ở Nhờ | Luật sư tư vấn kiện đòi nhà | Luật sư tư vấn mua bán nhà đất | Luật sư tư vấn hợp đồng vô hiệu | Tư vấn hợp đồng giả cách | Luật Sư Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai | Tư Vấn Tranh Chấp Ly Hôn | Luật Sư Chuyên Ly Hôn Nhanh Trọn Gói | Tư Vấn Chuyển Nhượng Cổ Phần Vốn Góp | Luật Sư Bảo Hộ Doanh Nghiệp | Luật Sư Giải Quyết Ly Hôn Nhanh Tại Tphcm | Tư Vấn Kiện Đòi Nợ | Luật Sư Tranh Chấp Nhà Ở | Luật Sư Chuyên Soạn Đơn Khởi Kiện/Khiếu Nại | Luật sư tư vấn soạn đơn ly hôn | Luật Sư Tư Vấn Thành Lập Doanh Nghiệp | Luật Sư Tư Vấn Tại Công Ty | Luật Sư Chuyên Nhà Đất Tại Quận 6, Bình Tân, Bình Chánh | Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Nuôi Con Khi Ly Hôn | Luật Sư Tư Vấn Cho Người Hoa Tại tphcm/Hoa Kiều | Luật Sư tư Vấn Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động | Luật Sư Tư Vấn Cho Việt Kiều Úc, Mỹ, Canada | Luật Sư Tư Vấn Luật Thường Xuyên Cho Doanh Nghiệp | Công Chứng Khai Nhận Thừa Kế | Văn Phòng Luật Sư Tư Vấn Chia Tài Sản Khi Ly Hôn | Luật Sư Tư Vấn Bất Động Sản | Luật Sư Tranh Chấp Thừa Kế Tại Quận 6 | Luật Sư Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại | Luật Sư Chuyên Đại Diện Ủy Quyền Tại Tòa Án | Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn Tại Bình Tân | Luật Sư Ly Hôn Tại Quận 6 | Luật Sư Chuyên Ly Hôn Tại Bình Thạnh, Gò Vấp | Luật Sư Hình Sự Tại Biên Hòa | Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn Tại Quận 10, Quận 11 | Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Cố Phần Vốn Góp | Luật Sư Bảo Vệ Bào Chữa Tại Trung Tâm Trọng Tài | luật sư trả lời phỏng vấn báo chí truyền thông | Luật Sư Quận Tân Phú | Luật Sư Quận Phú Nhuận | Luật Sư Quận Gò Vấp | Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Nhà Đất | Luật Sư Tư Vấn Thừa Kế Nhà Đất Cho Việt Kiều | Luật Sư Tư Vấn Cho Công Ty | Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn Tại Bình Chánh | Luật Sư Chuyên Khởi Kiện Án Hành Chính | Luật Sư Tư Vấn Lấn Chiếm Đất | Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Hợp Đồng Chuyển Nhượng Đất | Tư Vấn Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà Đất | Luật Sư Tư Vấn Phân Chia Thừa Kế | Luật Sư Tư Vấn Cho Công Ty Bất Động Sản | Luật Sư Chuyên Tranh Chấp Đất Đai Tại Bình Chánh | Luật Sư Bào Chữa Hình Sự | Luật Sư Tư Vấn Ngoài Giờ | Tranh Chấp Thừa Kế Có Yếu Tố Nước Ngoài | Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Đòi Lại Tài Sản | Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Đứng Tên Dùm Nhà Đất | Luật sư chuyên tư vấn doanh nghiệp | luật sư chuyên thuận tình ly hôn cho việt kiều/người nước ngoài | Luật sư tư vấn đơn phương ly hôn với việt kiều | Tư vấn ly hôn chia tài sản với việt kiều | Luật sư tư vấn kháng cáo | Luật sư chuyên về tranh chấp đất đai tại tphcm | Luật sư cho ca sĩ, diễn viên | Tư vấn thay đổi trụ sở, giấy phép công ty | Luật sư tư vấn tranh chấp nhà thuộc sở hữu chung | Luật sư tư vấn lập di chúc | Luật sư giỏi về hình sự tại thành phố hồ chí minh | Luật sư giỏi về nhà đất tại tphcm | Luật sư giỏi di chúc thừa kế tại tphcm | Luật sư chuyên tranh chấp nhà chung cư | Luật sư giỏi về hình sự tại sài gòn | Luật sư chuyên tranh chấp hợp đồng góp vốn | Luật sư chuyên thừa kế di chúc | Luật sư chuyên tranh chấp vay tiền | Luật sư tư vấn luật đất đai | Kê khai thừa kế | tư vấn công chứng mua bán nhà đất | luật sư tư vấn thành lập công ty | luật sư chuyên tư vấn ly hôn chia tài sản | dịch vụ luật sư di sản thừa kế | Dịch vụ luật sư nhà đất tại TPHCM | luật sư quận 1 | luật sư quận 2 | luật sư quận 3 | luật sư quận 4 | luật sư quận 5 | Luật Sư Tại Quận 6 | luật sư quận 7 | luật sư quận 8 | luật sư quận 9 | Luật sư quận 10 | Luật sư quận 11 | luật sư quận 12 | Luật sư quận bình thạnh | Luật sư huyện bình chánh | Luật sư huyện Nhà Bè | luật sư huyện hóc môn | Văn phòng Luật sư Nhà Đất | Luật sư huyện Cần Giờ | Văn phòng luật sư tại TPHCM | Luật Sư Tại Sài Gòn | luật sư việt nam | Luật sư Uy Tín | Luật sư Công Ty | luật sư quận thủ đức | Luật sư chuyên tranh chấp thừa kế | luật sư bào chữa tại tòa án | luật sư quận bình tân | Dịch thuật công chứng tại tphcm | luật sư giỏi và uy tín | luật sư tư vấn tại nhà | luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất | mẫu hợp đồng mua bán nhà | mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà | luật sư chuyên hình sự | luật sư tư vấn thu hồi nợ | luật sư chuyên nhà đất | luật sư chuyên về khiếu nại, khởi kiện | luật sư giỏi về nhà đất | luật sư chuyên hợp đồng kinh tế | luật sư tư vấn hợp đồng mua bán hàng hóa | luật sư tư vấn tại bình dương | luật sư tại biên hòa đồng nai | Văn phòng luật sư tư vấn ly hôn | Luật Sư tư vấn tại Long An | Luật sư tư vấn tại cần thơ | Văn Phòng Luật Sư Chuyên Thừa Kế | Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn | Luật Sư Làm Chứng | Tư Vấn Công Chứng Nhà Đất | Luật Sư Tư Vấn Cho Người Nước Ngoài | Luật Sư Riêng Cho Công Ty | Luật Sư Tư Vấn Thừa Kế Nhà Đất | Luật Sư Tư Vấn Về Thuế Kế Toán | Tư Vấn Công Chứng Tại Nhà | Luật Sư Thừa Kế Tại Tphcm | Tư Vấn Luật Cho Việt Kiều Mỹ | Luật Sư Tư Vấn Cho Việt Kiều Mua Nhà Tại Việt Nam | Luật Sư Tại Thành Phố Hồ Chí Minh | Luật Sư Tư Vấn Luật Lao Động | Luật Sư Riêng Cho Các Doanh Công Ty Tại Sài Gòn | Luật Sư Quận Tân Bình | Luật Sư Cho Doanh Nghiệp | luật sư riêng cho các công ty | luật sư tư vấn thừa kế nhà đất cho việt kiều | luật sư riêng cho công ty nước ngoài tại việt nam | Đoàn luật sư tphcm - VPLS Gia Đình | Tư vấn chia tài sản khi ly hôn | luật sư tư vấn tranh chấp tại toà án | ly hôn có yếu tố nước ngoài | luật sư bào chữa tại tòa án tphcm | luật sư bào chữa tại tòa án quận 1 | luật sư bào chữa tại tòa án quận 2 | luật sư bào chữa tại tòa án quận 3 | luật sư bào chữa tại tòa án quận 4 | luật sư bào chữa tại tòa án quận 5 | luật sư bào chữa tại tòa án quận 6 | luật sư bào chữa tại tòa án quận 7 | luật sư bào chữa tại tòa án quận 8 | Luật sư chuyên tranh chấp nhà đất quận 9, quận 2 | luật sư bào chữa tại tòa án quận 10 | luật sư bào chữa tại tòa án quận 11 | luật sư bào chữa tại tòa án quận 12 | luật sư bào chữa tại tòa án tân bình | luật sư bào chữa tại tòa án bình chánh | luật sư bào chữa tại tòa án bình tân | luật sư bào chữa tại tòa án tân phú | luật sư bào chữa tại tòa án phú nhuận | luật sư bào chữa tại tòa án bình dương | luật sư bào chữa tại tòa án biên hòa đồng nai | Luật Sư Chuyên Về Di Chúc | luật sư bào chữa tại tòa án bình thạnh | Tư vấn du học xin visa | Luật sư tranh chấp nhà đất | Luật sư tư vấn di chúc | Luật sư tư vấn thương mại | luật sư tranh tụng tại tòa án | luật sư tư vấn hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất | luật sư chuyên tư vấn hợp đồng thuê nhà | Văn Phòng Luật Sư Chuyên Hình Sự Tại Tphcm | Luật sư chuyên tranh chấp hợp đồng | Luật sư tranh chấp bất động sản | Văn phòng luật sư doanh nghiệp | Luật Sư Bào Chữa Tại TPHCM | Luật sư tư vấn hợp đồng vay tiền | Thủ tục tuyên bố 1 người tâm thần | Luật sư tư vấn tranh chấp công ty | luật sư tư vấn thu hồi nợ | luật sư tư vấn thuận tình ly hôn | luật sư tư vấn đơn phương ly hôn | Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai | Dịch vụ luật sư làm sổ hồng sổ đỏ | Luật Sư Tố Tụng | Dịch Vụ Luật Sư Ly Hôn Nhanh | Luật sư tư vấn ly hôn tại quận 5, quận 11 | Luật Sư Tư Vấn Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng | luật sư tư vấn thừa kế theo di chúc | Luật sư tư vấn phân chia thừa kế quận 6, quận 11, quận 10, quận 5 | Luật sư thừa kế tại quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 7 | Luật sư tư vấn phân chia thừa kế tại quận 8, quận 9, quận 12 | Luật sư phân chia thừa kế tại bình chánh, Tân Phú, Bình Thạnh, nhà bè | Luật Sư Cho Doanh Nghiệp | Luật Sư Chuyên Tư Vấn Thừa Kế Tại Quận 5 | Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự, ly hôn, thừa kế, nhà đất, doanh nghiệp | Trung tâm tư vấn pháp luật hình sự, ly hôn, thừa kế, nhà đất, doanh nghiệp | Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Mua Bán Nhà | Tư Vấn Công Chứng Thừa Kế | Luật Sư Chuyên Tranh Chấp Kinh Doanh | Luật Sư Tư Vấn Soạn Thảo Hợp Đồng | Thừa Kế Nước Ngoài | Luật Sư Tư Vấn Đòi Lại Nhà Đất | Dịch Vụ Luật Sư Thu Hồi Nợ Khó Đòi | Tranh chấp Cổ Đông/Nội Bộ Công Ty | Khởi Kiện Bồi Thường Danh Dự Nhân Phẩm | Luật Sư Tranh Chấp Thừa Kế Nhà Đất | Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Hợp Đồng Mua Bán Nhà | Luật Sư Chuyên Tư Vấn Khởi Kiện | Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình | Luật Sư Tư Vấn Hợp Đồng Góp Vốn | Tranh Chấp Tài Sản Chung Của Vợ Chồng | Luật Sư Giỏi Uy Tín Tại Việt Nam | Luật Sư Tại Sài Gòn Việt Nam Tư Vấn Cho Việt Kiều | Giải Quyết Tranh Chấp Bằng Trọng Tài | Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói Tại Tphcm | Luật Sư Chuyên Tranh Chấp Doanh Nghiệp | Tổng Đài Tư Vấn Pháp Luật | Luật Sư Tư Vấn Mua Nhà Đang Thế Chấp Ngân Hàng | Quyền Thừa Kế Nhà Đất Người Việt Nam Định Cư Ở Nước Ngoài | Luật Sư Tư Vấn Tặng Cho Nhà Đất | Luật Sư Tư Vấn Đứng Tên Dùm Nhà Đất/Căn hộ Chung Cư | Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn Cho Việt Kiều | Luật Sư Tư Vấn Mua Bán Căn hộ | Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Của Vợ Chồng | Tư Vấn Pháp Luật Thừa Kế | Luật Sư Tư Vấn Trọn Gói Cho Doanh Nghiệp | Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn Tại Bình Thạnh, Bình Tân, Quận 6, Gò Vấp | Luật Sư Sài Gòn Chuyên Bào Chữa Ở Miền Tây | Dịch Vụ Luật Sư Đòi Nợ | Luật Sư Tư Vấn Mua Đất Nền | Luật Sư Tư Vấn Đơn Phương Ly Hôn Tại Quận 6 | Luật Sư Chuyên Giải Quyết Tranh Chấp Tài Sản Với Người Nước Ngoài | Tranh Chấp Hợp Đồng Mua Bán Đất | Thành Lập Chi Nhánh/Văn Phòng Đại Diện | Luật Sư Tư Vấn Công Ty Cổ Phần | Luật Sư Chuyên Tư Vấn Khai Di Sản Thừa Kế | Luật Sư Chuyên Tranh Chấp Thừa Kế Nhà Đất Tại Biên Hòa | Tranh Chấp Hợp Đồng Thuê Nhà | Điều Kiện Việt Kiều Mua Nhà Sài Gòn | Tư Vấn Bồi Thường Khi Bị Thu Hồi Đất | Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Nội Bộ Gia Đình/Doanh Nghiệp | Luật Sư Chuyên Tranh Chấp Mua Bán Căn Hộ Chung Cư | Các Video Luật Sư Trần Minh Hùng Trả Lời Trên Đài Truyền Hình HTV Và THVL | Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Lao Động | Luật Sư Tư Tranh Chấp Mua Bán Đất Nền | Luật Sư Tại Chợ Lớn | Luật Sư Tư Vấn Về Án Phí | Tư Vấn Khởi Kiện Tranh Chấp Đất Đai | Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Hợp Đồng Đặt Cọc | Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Ranh Giới Đất | Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Lối Đi Chung | Luật sư tư vấn giữ quốc tịch cho việt kiều | Luật sư tư vấn xác nhận nguồn gốc việt nam | Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn cho việt kiều | Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn tại sài gòn việt nam | Luật sư tư vấn kiện đòi nhà cho việt kiều | Dịch vụ luật sư nhà đất dành cho việt kiều | Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn tại việt nam | Luật sư chuyên bào chữa cho bị can bị cáo | Luật sư tư vấn đơn phương ly hôn và thuận tình ly hôn | Cần Tìm Thuê Luật Sư Giỏi Tại Tphcm | Luật sư tư vấn ly hôn nhanh tại bình tân, quận 6 | Luật sư tư vấn luật thừa kế tại tphcm | Làm sao để dành được quyền nuôi con khi ly hôn | Luật sư tư vấn lập vi bằng | Luật sư tư vấn tố cáo vi phạm hình sự | Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng do covid corona | Luật sư tư vấn ly hôn đơn phương | Luật sư tư vấn tranh chấp vì dịch virus corona covid 2019 | Luật sư chuyên tranh tụng hình sự | Luật sư tư vấn tranh chấp giáp ranh nhà đất | Luật sư tư vấn kiện hủy giấy chứng nhận sổ hồng/sổ đỏ | Luật sư chuyên bào chữa/tư vấn cho người bị hiếp dâm/trẻ em | Giới thiệu | Luật Sư | Luật Sư Thừa kế | Thành Công Đạt Được | Luật Sư Riêng Cho Gia Đình Và Doanh Nghiệp | Báo Chí Và Chúng Tôi | Luật Sư Doanh Nghiệp | Luật Sư Nhà Đất | Luật Sư Di Trú | Luật sư Dân sự | Luật Sư Hình Sự | Luật Sư Tư Vấn Ly Hôn | Luật Sư Tranh Tụng | Luật sư tư vấn luật lao động | Văn phòng luật sư tư vấn cho việt kiều | Luật sư Chuyên Kinh Tế | Luật Sư Giỏi Về Hình Sự | Luật Sư Tư Vấn Thừa Kế Nhà Đất | Luật Sư Tư Vấn Thường Xuyên Cho Doanh Nghiệp | Luật Sư Thi Hành Án | Luật Sư Tư Vấn Miễn Phí | Dịch Thuật Công Chứng | Luật Sư Riêng Cho Công Ty Nước Ngoài | Luật Sư Tư Vấn | Luật Sư Tư Vấn Hợp Đồng | Luật Sư Công Nợ | Luật Sư Chuyên Tranh Tụng Tại Tphcm | Luật Sư Kinh Tế | Luật Sư Kinh Nghiệm | Hỏi đáp pháp luật | Văn bản pháp luật | Liên Hệ

  ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIA ĐÌNH

Chúng tôi tư vấn cho tất cả các khách hàng tại quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tân bình, phú nhuận, Bình Thạnh, bình tân, tân phú, bình chánh... và các tỉnh trong cả nước. Chúng tôi tư vấn tận nhà, tận công ty nếu quý khách có nhu cầu thì liên hệ các luật sư gần nhất địa điểm quý vị đang sinh sống.

Trụ sở: 402A Nguyễn Văn Luông, P.12, Quận 6, TP.HCM (bên cạnh Phòng công chứng số 7).

Chi nhánh tại Biên Hòa, Đồng Nai: 5/1 Nguyễn Du, Quang Vinh, Biên Hoà, Đồng Nai (đối diện Toà án Tp. Biên Hòa).

NG: 68/147 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1.Luật Sư Trần Minh Hùng, Trưởng văn phòng, điện thoại:

 0972238006 - Bàn: 028.38779958

       Để thuận tiện cho quý vị muốn gặp trực tiếp luật sư, vui lòng điện thoại trước cho luật sư khi quý vị đến văn phòng chúng tôi. Trân trọng cảm ơn.
Email: vanphongluatsugiadinh@gmail.com
http://www.luatsugiadinh.net.vn


Giấy phép số: 41.01.1999/TP/ĐKHĐ do Sở tư pháp Tphcm cấp 03/06/2013, chủ sở hữu website: Văn phòng luật sư Gia Đình