Giờ tôi công khai sự việc với gia đình anh ta và đuổi anh ta đi khỏi nhà thì anh ta không nhận con, không chịu trách nhiệm với các con. Tôi có tìm hiểu qua luật và được biết là anh ta đã vi phạm luật hôn nhân gia đình, và phải cấp dưỡng cho các con tôi theo đúng trách nhiệm của người cha. Tôi xin hỏi luật sư 2 việc:

1. Vậy tôi cần những thủ tục gì, mẫu đơn kiện đòi cấp dưỡng như thế nào để đòi quyền lợi cho con tôi?

2. Nếu tôi muốn kiện anh ta vi phạm luật hôn nhân gia đình có được không hay chỉ có vợ anh ta mới có quyền kiện anh ta? Vì trước tôi anh ta đã lừa một chị khác có con với anh ta 5 tuổi rồi và sau 4 năm anh ta lại lừa tôi có con với anh ta và đều chối bỏ trách nhiệm. Như vậy hậu quả rất nghiêm trọng rồi, vậy tôi có quyền kiện không hay chỉ có vợ anh ta mới làm được việc này?
Tôi xin cảm ơn!