Tranh chấp quyền thừa kế tại Tòa án

Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất?

Khách hàng liên hệ Luật sư Trí Nam đa phần gặp vướng mắc liên quan đến quyền thừa kế trong việc:

  1. Cha mẹ mất không để lại di chúc nhưng người quản lý đất đai lại tự đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  2. Người thừa kế theo pháp luật mới biết về di sản được hưởng nên khởi kiện để yêu cầu Tòa án phân chia.
  3. Vợ, chồng chuẩn bị ly hôn yêu cầu chia tài sản được hưởng do thừa kế từ bố mẹ của đối phương.