vpls gia đình, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, những người được nhận thừa kế được xác định dựa vào nội dung di chúc hoặc được chia thừa kế theo pháp luật.

Trường hợp dì bạn mất có để lại di chúc: Nếu di chúc hợp pháp (bảo đảm các điều kiện quy định tại điều 630 Bộ Luật Dân sự 2015) thì việc chia di sản thừa kế sẽ thực hiện theo di chúc của dì. Do đó bạn có được nhận thừa kế hay không sẽ phụ thuộc vào nội dung di chúc của dì.