Các luật sư của chúng tôi có thể thay mặt các bên liên quan tiến hành đàm phán, thương lượng, hòa giải để giải quyết tranh chấp chia thừa kế khi được ủy quyền giải quyết.

Trong trường hợp phải tranh tụng tại Tòa, chúng tôi sẽ giúp khách hàng thực hiện một số công việc để giải quyết thỏa đáng tranh chấp chia thừa kế như:

  • Phân tích đánh giá vụ việc toàn diện dựa trên giấy tờ, chứng cứ được cung cấp.
  • Soạn thảo văn bản, giấy tờ có liên quan gửi đến cơ quan có thẩm quyền.
  • Hướng dẫn trình tự, thủ tục và điều kiện khởi kiện cho khách hàng.
  • Soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền.
  • Kiến nghị, khiếu nại nhằm bảo vệ quyền lợi nếu cơ quan tiến hành tố tụng có những quyết định không đúng thủ tục, trình tự gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
  • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong việc tranh chấp chia thừa kế một cách tốt nhất.