Theo quy định của pháp luật, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải đăng ký hợp đồng mẫu với cơ quan bảo vệ người tiêu dùng có thẩm quyền. Hiện nay, nhiều người mua nhà vẫn bị mắc vào những điều khoản không rõ ràng của hợp đồng mua chung cư.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVND- Bộ Công Thương) cho biết, theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu với cơ quan bảo vệ người tiêu dùng có thẩm quyền.