Giải quyết tranh chấp lao động một cách ổn thỏa không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kinh doanh, mà còn tạo điều kiện gắn kết lâu dài giữa người lao động với người sử dụng lao động, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trong tranh chấp lao động Luật sư có vị trí rất quan trọng: Từ tư vấn luật lao động, hướng dẫn các bên ứng xử phù hợp, đại diện thương lượng hòa giải hoặc tham gia giải quyết tranh chấp tại tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.