Trong việc giải quyết các vụ án dân sự tại Tòa án, án phí là một trong các yếu tố mà đương sự cần phải biết và có nghĩa vụ nộp theo quy định của pháp luật. Mặc dù không phải là yếu tố hay tình tiết để giải quyết tranh chấp trong vụ án dân sự. Tuy nhiên, án phí lại đóng một vai trò quyết định đến việc Tòa án có giải quyết vụ án dân sự hay không. Pháp luật có quy định rất rõ về mức đóng án phí dân sự, trong đó có quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Nghị quyết số 326 Của Ủy Ban thường vụ Quốc hội.