Chào Luật sư Doanh nghiệp và Đầu tư nước ngoài,

Công ty tôi là công ty 100% vốn nước ngoài tại TPHCM, công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào tháng 11/2016. Đến nay các thành viên công ty chưa góp đủ số vốn.

Cho tôi hỏi 

1.Công ty tôi có bị phạt vì không góp đủ số vốn trong thời hạn 3 tháng không? 

2.Nếu bị phạt sẽ bị phạt bao nhiêu?