Căn cứ:

- Luật Đất đai 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đất đai;

- Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

1 – Khái niệm Tranh chấp đất đai? 

Theo khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.