Em có vay tín chấp ngân hàng VP bank với số tiền 28 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng. Theo thỏa thuận, em phải trả góp hàng tháng là 1.509.000 đồng và phải trả trong vòng 36 tháng ( tức số tiền phải trả trong vòng 36 tháng là : 1.509.000 x 36 = 54.324.000đ ).