Công nhận hạng nhà chung cư là để xác định giá trị của nhà chung cư khi thực hiện quản lý hoặc giao dịch trên thị trường. Việc phân hạng chung cư được cơ quan quản lý công nhận sẽ tránh việc tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến mức giá dịch vụ, quản lý chung cư. Vì vậy việc phân hạng nhà chung cư hiện nay đã được nhiều nhà đầu tư chú ý tới tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ các quy định pháp luật trong việc thực hiện thủ tục. Nắm bắt được nhu cầu khách hàng, VPLS GIA ĐÌNH cung cấp dịch vụ tư vấn về trình tự, thủ tục thủ tục công nhận hạng nhà chung cư.

1. Thành phần hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà chung cư

– Đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư theo mẫu hướng dẫn tham khảo quy định tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định phân hạng công nhận hạng nhà chung cư.