Theo khoản 1 Điều 28 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì: “vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận”.

Theo đó, nếu hai bên lựa chọn xác lập chế độ tài sản theo hình thức thỏa thuận thì phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Thỏa thuận được lập bằng văn bản, có công chứng hoặc chứng thực;
  • Thời điểm: trước khi kết hôn.