Để tránh những trường hợp xảy ra tranh chấp trong thời kỳ hôn nhân và sau khi ly hôn, vợ chồng có thể thực hiện thủ tục xác nhận tài sản riêng có trước khi kết hôn.

 

Việc xác định tài sản riêng và tài sản chung của vợ chồng là một vấn đề mà mọi người rất ít quan tâm cho đến khi tình cảm của vợ chồng có vấn đề hoặc giữa vợ chồng có mục đích khác. Vì vậy, để tránh những trường hợp tranh chấp sau này, vợ chồng có thể thực hiện thủ tục xác nhận tài sản riêng trước khi kết hôn.

Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau: