1. Ly hôn thuận tình và đơn phương khác nhau như thế nào?