Hiện nay có nhiều định nghĩa về ma túy. Nhìn nhận chung thì khi ta nhắc đến ma túy là nói tới các chất có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp, khi được đưa vào cơ thể bằng các hình thức như chích, hít, hút, nhai, nuốt,... những hành vi này sẽ làm thay đổi trạng thái ý thức và sinh lý của người đó. Tại khoản 1 điều 2 Luật phòng chống ma túy 2021 định nghĩa chất ma túy là chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh sách mục chất ma túy do Chính phủ ban hành. Trong đó, chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng; Chất hướng thần là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng. Còn theo tổ chức y tế thế giới WHO định nghĩa về ma túy là mọi thực thể hóa học hoặc là những thực thể hỗn hợp khác với tất cả những cái được đòi hỏi, để duy trì một sức khỏe bình thường, việc sử dụng những cái đó sẽ làm biến đổi chức năng sinh học và có thể cả cấu trúc của vật.