Làm thế nào để xác định dấu hiệu của tội vu khống người khác để tố cáo ra cơ quan chức năng, thưa Luật sư? Luật sư có thể trợ giúp, đồng hành cùng em tại các cơ quan tố tụng không?

Hoàng Minh Luân

Trả lời:

Pháp luật hình sự hiện hành quy định về tội vu khống như sau:

 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: