Vậy trong trường hợp nếu một hợp đồng để mức phạt vi phạm là 8%, khi xảy ra khởi kiện, thì có hiệu lực không, và dựa vào Bộ Luật dân sự hiện hành (điều 422) hay Luật Thương mại của năm 2005 ( điều 301) để tiến hành tố tụng ? Giữa Luật và Bộ Luật thì cái nào có hiệu lực pháp lý cao hơn?

Cám ơn Luật sư!