Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, Chúng tôi cung cấp dịch vụ luật sư soạn thỏa đơn từ bao gồm nhưng không hạn chế trong các vấn đề sau:
- Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo;
- Nghiên cứu hồ sơ, xác định trình tự thủ tục khiếu nại, tố cáo ;